Không .artemis.adv.10.jpg

Joe Arves, Phó Kỹ sư trưởng Lockheed Martin cho Chương trình Orion, giải thích mô hình tên lửa Artemis và cách thức hoạt động của Capsule Crew tại NASA của NASA ở New Orleans, Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Tại New Orleans, dự kiến ??sẽ được nâng lên tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Fla., Vào ngày 29 tháng 8 mà không có phi hành đoàn trên tàu. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)