Số Charliegabriel.adv.09.jpg

Nhạc sĩ Charlie Gabriel, 90 tuổi, rời khỏi phòng bảo tồn ở New Orleans trong cơn giông vào thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)