Khi người Mỹ bản địa định cư ở Isle de Jean Charles vào đầu những năm 1800, nó ít hơn là một hòn đảo và nhiều hơn một sườn núi được bao quanh bởi đầm lầy và thảo nguyên ven biển.

Đến năm 1957, hòn đảo bao phủ 35 dặm vuông. Bây giờ, vẫn còn ít hơn 1 dặm vuông. Nó như thể Manhattan đã bị đưa xuống một nửa của Công viên Trung tâm trong suốt cuộc đời.

Dân số đảo, chủ yếu là người Mỹ da đỏ nói tiếng Pháp và con cháu của họ, đã giảm từ 325 xuống chỉ còn một chục trong 20 năm.


Câu chuyện đầy đủ:?Những ngày cuối cùng của Isle de Jean Charles: Một bộ lạc Louisiana đấu tranh để thoát khỏi biển dâng cao


Xem ảnh từ Isle de Jean Charles hôm nay.?