'Ghost Grey' đang loại bỏ thẻ graffiti quái vật khỏi thị trường nông dân

The Grey Ghost, Fred Radtke, loại bỏ thẻ quái vật khỏi bức tranh tường đường phố Girod - chi tiết (ảnh của Doug MacCash / cok9.com The Times-Picayune)