Addis Prince1

Hoàng tử Lobo chào đón một vị khách đến Addis Nola, nhà hàng người Ethiopia mà gia đình ông đã mở tại New Orleans vào năm 2019.