Không .Lafitte.092121.16.jpg

Lloyd's Bar bị hư hại sau cơn bão Ida ở Jean Lafitte, La., Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)