Krewe của Conus

Robert Self, một thành viên của Krewe of Conus, tưởng tượng thành phố là một khóa học vàng khổng lồ với các lỗ trên mọi đường phố.