Không .Lafitte.092121.13.jpg

Grant Bundy, Jr., đi bộ qua sân bùn của mình sau cơn bão Ida ở Lafitte, La., Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)