Trống Krewe du Kanaval của Arcade Fire và nhảy vào Treme

Charlie Gabriel của ban nhạc Jazz của Hội trường bảo tồn, bên trái và giọng ca huyền thoại New Orleans Irma Thomas, trung tâm, đi trên một chiếc cuống ở Quảng trường Congo khi Krewe du Kanaval tiến tới khu phố Treme ở New Orleans vào thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 . (Ảnh của Brett Duke, cok9.com | The Times-Picayune)