CLIO Street Banksy Paint 2008

Một phiên bản đầu tiên của bức tranh đường phố Clio năm 2008 của Banksy, có một bông hoa hướng dương đầy đủ, bị xóa bởi một máy xóa graffiti.??