Xem 11 bức tranh New Orleans của Banksy từ năm 2008

Theo tôi, là kiệt tác của Banksy là đứa trẻ ngắn với diều tủ lạnh ở gần góc McShane Place (Đại lộ St. Claude) và đường St. Anthony. Tủ lạnh là biểu tượng của sự hủy diệt do cơn bão Katrina và trận lụt năm 2005. Kết hợp ký ức đó với một đứa trẻ bay một con diều thật tuyệt vời. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể nhận ra một hàng hoa và số liệu là một phần của một ngân hàng trước đó mà nghệ sĩ đã vẽ. Đứa trẻ với bức tranh tủ lạnh cũng sớm được sơn. (Ảnh của Doug MacCash, cok9.com | Times-Picayune).