Bỏ qua nội dung chính

Ở lại

Quỹ UNCF, United Negro College, đã tổ chức Quả bóng đeo mặt nạ Thị trưởng hàng năm lần thứ chín tại Hyatt Regency New Orleans, chào đón các nhà giáo dục, các nhà lãnh đạo tôn giáo và doanh nhân. Thị trưởng New Orleans Latoya Cantrell, trong một chiếc mặt nạ lấp lánh, phục vụ