Chris Brunet ở nhà

Cư dân Isle de Jean Charles Chris Brunet đã đấu tranh để đưa ra quyết định chuyển từ ngôi nhà yêu dấu của mình sang sự phát triển mới của Isle khi anh ta ngồi giữa nhà, thứ ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021. Hầu hết đồ đạc của anh ta được xây dựng bằng tay từ gỗ dán và Lumber 2x4. Brunet và những người khác là một phần của kế hoạch tái định cư khủng hoảng môi trường trị giá 48 triệu đô la. (Ảnh của Ted Jackson, cok9.com | Thời gian-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)