Ván ép bao gồm 'cô gái ô dù,' Bức tranh New Orleans mang tính biểu tượng năm 2008 của Banksy, được phá hoại vào cuối tháng 12 năm 2020

Ván ép bao gồm 'cô gái ô dù,' Bức tranh New Orleans mang tính biểu tượng năm 2008 của Banksy, được phá hoại vào cuối tháng 12 năm 2020