Trung tâm tư pháp Orleans

Trung tâm tư pháp Orleans được hiển thị?Ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Hai tù nhân của Trung tâm Tư pháp Orleans đã bị thương vào thứ Tư khi họ đâm nhau Trong một cuộc chiến, Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ Orleans cho biết.

Các thương tích là nhỏ, và cả hai tù nhân đều không được đưa vào bệnh viện, Văn phòng Cảnh sát trưởng cho biết.?

Sự thay đổi đánh dấu lần thứ năm báo cáo đâm vào nhà tù trong bốn tuần.?Bốn đâm?xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8.?

Thẩm phán liên bang giám sát một sắc lệnh đồng ý điều chỉnh Văn phòng Cảnh sát trưởng chỉ trích các cơ quan Tuần trước vì đã thất bại trong việc nói với tòa án về các sự cố bạo lực trong nhà tù. Việc đâm hôm thứ Tư đã được tiết lộ vào thứ Sáu tại những gì Văn phòng Cảnh sát trưởng mô tả là một báo cáo hàng tuần mới về "giữ cho công chúng thông báo về các sự cố trong Trung tâm Tư pháp Orleans."