Bão Harvey theo dõi

Harvey là cơn bão lớn đầu tiên tấn công Bờ biển Trung Texas trong 47 năm. Nó đã lên bờ ngày 25 tháng 8 tại Đảo San Jose như một cơn bão cấp 4 sau đó đã tấn công các thị trấn Rockport và Fulton đại lục. Nó uốn khúc trên vùng đất gần bờ biển trong hai ngày trước khi di chuyển ra nước ngoài, như một cơn bão nhiệt đới, đã đổ bộ vào một cuộc đổ bộ khác ở Louisiana tại Cameron vào ngày 30 tháng 8.