Không. Điển hình.Adv.13.jpg

Các vòm xe tăng lỏng được xây dựng cho các chuyến bay của Artemis 3 và 4 tại Cơ sở lắp ráp Michoud của NASA ở New Orleans, Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Tên lửa Artemis đầu tiên của NASA, được sản xuất tại New Orleans, dự kiến ??sẽ được nâng lên tại Trung tâm vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral, Fla., vào ngày 29 tháng 8 mà không có phi hành đoàn trên tàu. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)