Tên lửa mặt trăng NASA

Tên lửa mặt trăng mới của NASA, chuẩn bị nổ tung từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của Florida vào sáng thứ Hai.