Không .artemis.adv.05.jpg

Jennifer Boland-Masterson, giám đốc hoạt động sản xuất của Boeing tại Michoud, nói về các hành trình Artemis sắp tới tại Cơ sở Hội đồng Michoud của NASA ở New Orleans, Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Để nâng đỡ tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Fla., Vào ngày 29 tháng 8 mà không có phi hành đoàn trên tàu. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)