Bóng đá Đêm Thứ Sáu đã trở lại khi Ngày Quốc gia và Tân giáo St. Martin chơi lần đầu tiên sau Newman chống lại De La Salle tại Isidore Newman Jamboree vào đêm thứ Sáu (26/8).?