Slidell High đánh bại Franklinton 27-0, và Northshore đã đánh bại Lakeshore 34-0 trong trận bóng đá cao cấp Northshore Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại Northshore.