B? qua n?i dung chnh

dota ai CHNH SCH B?O M?T

Capital City Press, LLC, D/B/A "Ng??i bi?n h?" v cc chi nhnh, ng??i k? th?a v ng??i ???c giao ("Thnh ph? th? ??", "Ng??i bi?n h?", "Chng t?i", "c?a chng t?i" v "Chng t?i" ??c gi? c gi tr? lm quen v?i cch chng t?i thu th?p, s? d?ng v ti?t l? th?ng tin t? v v? b?n v chng t?i hi?u b?n quan tam ??n quy?n ring t? c?a b?n v chng t?i mu?n duy tr ni?m tin c?a b?n. Chnh sch b?o m?t ny ti?t l? cc th?c ti?n b?o m?t c?a cc trang web v ?ng d?ng di ??ng c?a chng t?i, cho d ???c truy c?p th?ng qua my tnh, my tnh b?ng, ?i?n tho?i th?ng minh ho?c thi?t b? khc ("thi?t b?" ho?c "thi?t b?"). Chng t?i tin r?ng quy?n c?a b?n ?? bi?t th?ng tin no ???c thu th?p trong chuy?n th?m c?a b?n ??n cc trang web, trang web di ??ng, ?ng d?ng di ??ng v cc ?ng d?ng khc ("trang web", "trang web" ho?c "d?ch v?") v cch s? d?ng th?ng tin ?. Vui lng ??c chnh sch ny m?t cch c?n th?n ?? hi?u cc chnh sch v th?c ti?n c?a chng t?i v? th?ng tin c?a b?n v cch chng t?i s? ??i x? v?i n. B?ng cch truy c?p ho?c s? d?ng trang web c?a chng t?i, b?n ??ng y v?i chnh sch b?o m?t ny. Chnh sch ny c th? thay ??i theo th?i gian. Vi?c b?n ti?p t?c s? d?ng trang web ny sau khi chng t?i th?c hi?n cc thay ??i ???c coi l ch?p nh?n nh?ng thay ??i ?. Chng t?i khuy?n khch b?n ??nh k? ki?m tra chnh sch ny ?? c?p nh?t.

Th?ng tin t? ??ng thu th?p v? t?t c? khch truy c?p

Chng t?i thu th?p th?ng tin t?ng h?p v dnh ring cho ng??i dng v? trang no ng??i ??c c?a chng t?i truy c?p ho?c truy c?p. Th?ng tin ny ???c s? d?ng ?? t?o cc bo co gip chng t?i ?nh gi gi tr? c?a s? quan tam trong cc trang web v d?ch v? khc nhau m chng t?i cung c?p. Chng t?i s? d?ng th?ng tin chng t?i thu th?p ?? c?i thi?n n?i dung d?ch v? c?a chng t?i. Chng t?i c th? xay d?ng m?t trang web t?t h?n v cung c?p cc d?ch v? t?t h?n n?u chng t?i bi?t nh?ng trang no ng??i dng c?a chng t?i ?ang truy c?p, t?n su?t h? truy c?p v th?i gian h? ? trn m?t trang. Cc my ch? web c?a chng t?i t? ??ng thu th?p th?ng tin h?n ch? v? k?t n?i thi?t b? c?a b?n v?i Internet, bao g?m ??a ch? giao th?c Internet (IP) c?a b?n (nh?ng kh?ng ph?i ??a ch? email c?a b?n) khi b?n s? d?ng d?ch v? c?a chng t?i. ??a ch? IP c?a b?n kh?ng ch?a th?ng tin nh?n d?ng c nhan, c?ng kh?ng nh?n d?ng c nhan b?n. Chng t?i c?ng c th? thu th?p th?ng tin v? lo?i trnh duy?t internet b?n ?ang s? d?ng, lo?i h? ?i?u hnh my tnh b?n ?ang s? d?ng, tn mi?n c?a trang web m b?n lin k?t v?i trang web lin k?t, th?ng tin v? tr, th?ng tin nhan kh?u h?c v th?ng tin v? Th?i gian b?n dnh cho trang web c?a chng t?i. Chng t?i s? d?ng th?ng tin ny ?? cung c?p d?ch v? c?a chng t?i cho b?n theo yu c?u, ?? ?i?u ch?nh cc trang web v d?ch v? c?a chng t?i theo s? thch c?a ng??i dng v ?? ?o l?u l??ng truy c?p trong cc trang web c?a chng t?i.

Cookie v ?n hi?u web

?? gip lm cho cc d?ch v? c?a chng t?i ph?n ?ng nhanh h?n v?i nhu c?u c?a khch truy c?p, chng t?i c th? s? d?ng m?t tnh n?ng tiu chu?n c?a ph?n m?m trnh duy?t ???c g?i l "cookie". Cookie l m?t ?o?n m? my tnh nh? ???c g?i trn ? c?ng c?a b?n b?i trang web c?a chng t?i. Cc trnh duy?t th??ng nh?n ra khi cookie ?? ???c g?i ??n my tnh c?a b?n v cung c?p cho b?n ty ch?n t? ch?i ho?c cho php. Cookie kh?ng th?c s? nh?n d?ng b?n, ch? l my tnh ho?c thi?t b? m b?n ?ang s? d?ng ?? truy c?p d?ch v? c?a chng t?i. M?t cookie kh?ng th? ??c d? li?u t? ? c?ng c?a b?n. Cc nh qu?ng co, ??i tc n?i dung v cc d?ch v? khc c?a chng t?i ???c lin k?t trn trang web c?a chng t?i c?ng c th? gn cookie c?a ring h? cho trnh duy?t c?a b?n, m?t quy trnh m chng t?i kh?ng th? ki?m sot. Chng t?i s? d?ng cookie ?? gip chng t?i ?i?u ch?nh cc d?ch v? c?a mnh theo nhu c?u c?a b?n ?? chng t?i c th? cung c?p m?t d?ch v? t?t h?n v c nhan ha h?n cho b?n. N l m?t cookie, v d?, cho php chng t?i cung c?p cho b?n th?ng tin c nhan ha m?i khi b?n truy c?p trang web c?a chng t?i. Ngoi ra, chng t?i c th? truy c?p cookie sau ny trong phin hi?n t?i c?a b?n ho?c trong m?t phin sau trn cc d?ch v? c?a chng t?i ?? c?i thi?n chuy?n th?m d?ch v? c?a b?n. D?ch v? c?a chng t?i c th? s? d?ng m?t t?p ?i?n t? c tn l Beacon Web ?? ??m ng??i dng ?? truy c?p m?t trang ho?c ?? nh?n ra ng??i dng b?ng cch truy c?p m?t s? cookie. D?ch v? c?a chng t?i v/ho?c cc trang web ??i tc c?a chng t?i s? d?ng ?n hi?u web cho m?c ?ch ki?m ton v thu th?p th?ng tin t? cc trang web v d?ch v? c?a m?t s? ??i tc. Th?ng tin ???c ghi l?i th?ng qua cc ?n hi?u web ny ???c s? d?ng ?? bo co th?ng tin c nhan v/ho?c t?ng h?p ?n danh v? ng??i dng c?a chng t?i t? cc ??i tc c?a chng t?i. Th?ng tin t?ng h?p c th? bao g?m th?ng tin nhan kh?u h?c v s? d?ng. Kh?ng c th?ng tin nh?n d?ng c nhan v? b?n ???c chia s? v?i cc ??i tc c?a chng t?i.

T? ch?i cookie

  N?u b?n mu?n qu?n ly ho?c t? ch?i cookie ???c s? d?ng b?i trang web c?a chng t?i v cc nh qu?ng co c?a bn th? ba, b?n c th? th?c hi?n cc b??c sau:
 • B?n c th? t?i xu?ng m?t cookie t? ch?i t? trang web c?a nh qu?ng co bn th? ba cho php b?n t? ch?i cookie. Vui lng truy c?p cc trang web c?a cc nh qu?ng co c?a bn th? ba ?? bi?t thm th?ng tin.
 • Trnh duy?t web c?a b?n c th? cho php b?n qu?n ly nh?ng cookie ???c ch?p nh?n ho?c t? ch?i. Cc ci ??t ny th??ng c th? ???c tm th?y trong cc menu ty ch?n ho?c ty ch?n c?a trnh duy?t web c?a b?n.
 • Trnh duy?t web c?a b?n c?ng c th? cho php b?n xem cookie th? c?ng v xa cookie b?n kh?ng mu?n ho?c c?n. Ki?m tra ci ??t c?a trnh duy?t web c?a b?n ?? bi?t thm th?ng tin.
 • Cc trang web yu c?u ??ng ky c th? cho php b?n t? ch?i cookie. Ki?m tra ph?n Ci ??t ti kho?n ho?c Ty ch?n c?a Trang web ?? bi?t thm th?ng tin.
 • ?? bi?t thm th?ng tin, vui lng truy c?p https://cok9.com/choices/.

Tn hi?u kh?ng theo d?i v cc c? ch? t??ng t?

M?t s? trnh duy?t ho?c cc c?ng c? khc bao g?m "Kh?ng theo d?i" (DNT), khi ???c b?t, h?y g?i tn hi?u ??n cc trang web b?n truy c?p cho bi?t b?n kh?ng mu?n ???c theo d?i trn cc trang web theo th?i gian. T?p ?on web trn ton th? gi?i (W3C) ?? lm vi?c v?i cc nhm v c? quan qu?n ly trong ngnh ?? pht tri?n tiu chu?n c?ng ngh? trnh duy?t DNT ?? cung c?p s? hi?u bi?t chung v? cch gi?i thch cc tn hi?u DNT, nh?ng cho ??n nay kh?ng c tiu chu?n no ???c p d?ng. V kh?ng c tiu chu?n t?i th?i ?i?m ny, chng t?i hi?n kh?ng ph?n h?i tn hi?u DNT. Chng t?i s? lm theo ti?n trnh c?a W3C trong vi?c pht tri?n tiu chu?n. N?u v khi m?t tiu chu?n cu?i cng ???c thi?t l?p v ch?p nh?n, chng t?i s? ?nh gi l?i cch tr? l?i cc tn hi?u ny.

Cung c?p th?ng tin c nhan c?a b?n t? nguy?n

Chng t?i s? kh?ng th?ng qua trang web c?a chng t?i thu th?p b?t k? th?ng tin nh?n d?ng c nhan no v? b?n (v d?: tn, ??a ch?, s? ?i?n tho?i ho?c ??a ch? email c?a b?n) ("D? li?u c nhan") tr? khi b?n ?? t? nguy?n cung c?p cho chng t?i. N?u b?n kh?ng mu?n d? li?u c nhan c?a mnh ???c thu th?p, vui lng kh?ng g?i n cho chng t?i. ?? s? d?ng m?t s? tnh n?ng nh?t ??nh trn cc d?ch v? c?a chng t?i (nh? cc cu?c thi, nh?n xt cau chuy?n, th? cho bin t?p vin, trang web ???c c nhan ha v cc di?n ?n v blog t??ng tc khc), b?n c th? c?n ??ng ky v cung c?p th?ng tin nh?t ??nh nh? m?t ph?n c?a ??ng ky ho?c qu trnh tham gia. Chng t?i c th? h?i, v d?, cho tn, ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a b?n, ??a ch? e-mail, gi?i tnh, tu?i, thu nh?p, s? thch ??ng ky tin t?c, l?ch s? ??ng ky v cc danh m?c khc. Chng t?i c?ng c th? yu c?u th?ng tin v? s? quan tam c?a b?n v? th? thao, ti chnh c nhan, ngh? thu?t bi?u di?n v cc ch? ?? khc.

Th?ng tin b?n cung c?p s? gip chng t?i cung c?p cho b?n cc tnh n?ng ???c c nhan ha h?n, ?? ?i?u ch?nh cc d?ch v? c?a chng t?i theo s? thch c?a b?n v lm cho chng h?u ch h?n cho b?n. B?n cng ni v?i chng t?i v? b?n than, chng t?i cng c th? cung c?p cho b?n nhi?u gi tr?. Cung c?p th?ng tin nh? v?y l hon ton t? nguy?n. Nh?ng n?u b?n kh?ng cung c?p th?ng tin chng t?i c?n, chng t?i c th? kh?ng th? cung c?p cho b?n cc d?ch v? v n?i dung chng t?i cung c?p cho khch truy c?p khc cho cc d?ch v? c?a chng t?i. T?t nhin, ngay c? khi b?n mu?n hon ton ?n danh, b?n v?n t? do t?n d?ng s? giu c c?a n?i dung c s?n, m kh?ng c?n ??ng ky, s? d?ng d?ch v? c?a chng t?i.

??i v?i b?t k? th?ng bo v?n b?n ho?c SMS no, b?n c th? t? ch?i b?ng cch nh?n tin "D?ng" t?i 225-414-6471 v 504-420-6908. "

V? qu?ng co c?a bn th? ba

Chng t?i c th? s? d?ng cc c?ng ty qu?ng co c?a bn th? ba ?? ph?c v? qu?ng co khi b?n s? d?ng d?ch v? c?a chng t?i. N?u v?y, m?t danh sch cc c?ng ty ph?c v? qu?ng co ny c th? ???c cung c?p theo yu c?u. Cc c?ng ty ny nh?n ???c v c th? s? d?ng th?ng tin (ni chung, kh?ng bao g?m tn, ??a ch?, ??a ch? email ho?c s? ?i?n tho?i c?a b?n) v? cc chuy?n th?m c?a b?n ??n cc trang web c?a chng t?i ho?c s? d?ng cc d?ch v? c?a chng t?i v ??n cc trang web khc ?? cung c?p qu?ng co v? hng ha v d?ch v? c?a quan tam ??n b?n. Cc c?ng ty ny c th? s? d?ng cookie v r? rng GIF ?? ?o l??ng hi?u qu? qu?ng co. B?t k? th?ng tin no m cc bn th? ba ny thu th?p th?ng qua cookie v GIF r? rng th??ng kh?ng th? nh?n d?ng c nhan (tr? khi, v d?, b?n cung c?p th?ng tin nh?n d?ng c nhan cho h? th?ng qua m?t tin nh?n qu?ng co ho?c e-mail). Chng t?i khuy?n khch b?n ??c cc chnh sch b?o m?t t??ng ?ng c?a cc doanh nghi?p ny n?u b?n nn c b?t k? lo ng?i no v? cch h? s? ch?m sc th?ng tin c nhan c?a b?n. N?u b?n mu?n bi?t thm th?ng tin v? th?c ti?n ny v ?? bi?t l?a ch?n c?a b?n v? vi?c kh?ng c th?ng tin ny ???c s? d?ng b?i cc c?ng ty ny, h?y xem trang web tiu dng c?a Sng ki?n ??Qu?ng co M?ng.

E-mail t? chng t?i

Khi ??ng ky v?i cc d?ch v? c?a chng t?i, b?n c th? b?t ??u nh?n th?ng tin lin l?c t? chng t?i.??i khi nh?ng email ny ???c g?i t? cc ??i tc qu?ng co c?a chng t?i.Ngoi ra, n?u b?n ?? ??ng ky b?t k? d?ch v? ti kho?n t? ??ng no c?a chng t?i, chng t?i c th? g?i cho b?n cc e-mail giao d?ch lin quan ??n tr?ng thi ti kho?n c?a b?n, bao g?m xc nh?n, th?ng bo v? h?t h?n v gia h?n v cc th? t? ?i?n t? lin quan khc.N?u b?n ?? ??ng ky b?t k? b?n tin email no c?a chng t?i, b?n c th? ng?ng nh?n chng n?u b?n lm theo cc h??ng d?n "h?y ??ng ky" n?m g?n cu?i m?i b?n tin.Chng t?i c th? g?i cho b?n m?t e-mail m?i b?n tham gia vo cc cu?c kh?o st ng??i dng thu bao ho?c trang web.Cc cu?c kh?o st nh? v?y gip chng t?i c?i thi?n d?ch v? v gi tr? c?a cc trang web c?a chng t?i.B?t k? th?ng tin no b?n cung c?p cho chng t?i trong cc cu?c kh?o st ? s? kh?ng ???c chia s? v?i b?t k? bn th? ba no ngo?i tr? ? d?ng t?ng h?p.

Nh?ng g chng t?i lm v?i th?ng tin chng t?i thu th?p v? b?n

Chng t?i, ho?c m?t trong nh?ng c?ng ty ho?c ??i tc lin k?t c?a chng t?i, c th? th?c hi?n cc phan tch th?ng k, ti?p th? v nhan kh?u h?c c?a cc thu bao giao hng c?a chng t?i v cc m?u ??ng ky c?a h?. Ngoi ra, chng t?i th??ng c th? th?ng bo cho cc nh qu?ng co c?a chng t?i v? c? s? thu bao c?a chng t?i. Khi chng t?i trnh by th?ng tin cho cc nh qu?ng co c?a chng t?i - ?? gip h? hi?u ??i t??ng c?a chng t?i v xc nh?n gi tr? c?a qu?ng co trn trang web c?a chng t?i - n th??ng ? d?ng th?ng k t?ng h?p trn l?u l??ng truy c?p ??n cc trang khc nhau trong cc trang web c?a chng t?i. Chng t?i s? kh?ng chia s? th?ng tin ng??i dng c nhan v?i bn th? ba tr? khi ng??i dng ?? ph duy?t c? th? vi?c pht hnh th?ng tin ?; Tuy nhin, trong m?t s? tr??ng h?p, chng t?i c th? cung c?p th?ng tin cho cc quan ch?c php ly nh? ???c m? t? trong "tuan th? quy trnh php ly" d??i ?ay. H?n n?a, xin l?u y r?ng n?u ng??i bi?n h? ho?c b?t k? c?ng ty con ho?c ngnh ngh? kinh doanh no ???c sp nh?p, mua l?i, thoi v?n, ti tr?, bn, x? ly ho?c gi?i th?, bao g?m th?ng qua vi?c sp nh?p, h?p nh?t, bn ho?c thoi v?n, khch hng c lin quan C? s? d? li?u, bao g?m th?ng tin nh?n d?ng c nhan m chng t?i c th? s? h?u v? b?n, c th?, ton b? ho?c m?t ph?n, ???c bn, x? ly, chuy?n nh??ng, thoi v?n ho?c ???c ti?t l? nh? m?t ph?n c?a giao d?ch ho?c th? t?c t? t?ng ?. Ngoi ra, trong m?t s? tr??ng h?p, chng t?i ky h?p ??ng v?i cc bn th? ba ?? thay m?t chng t?i cung c?p d?ch v?, bao g?m x? ly th? tn d?ng v ha ??n, v?n chuy?n, phan ph?i email, x? ly danh sch v phan tch, qu?ng co v qu?n ly khuy?n m?i. Chng t?i ch? cung c?p cc bn th? ba ny v?i th?ng tin c?n thi?t ?? h? th?c hi?n cc d?ch v? c? th? c?a h?. Cc nh cung c?p d?ch v? ny b? h?n ch? s? d?ng th?ng tin ny theo b?t k? cch no khc ngoi vi?c cung c?p d?ch v? cho chng t?i v h? kh?ng ???c chia s? th?ng tin ny v?i b?t k? ai khc c?ng nh? h? c?ng kh?ng th? bn l?i d? li?u ny.

Quy?n ring t? California c?a b?n

C? dan California ???c h??ng m?i n?m m?t l?n, mi?n ph, yu c?u v l?y th?ng tin nh?t ??nh v? ti?t l? c?a chng t?i, n?u c, m?t s? lo?i th?ng tin c nhan nh?t ??nh cho bn th? ba cho m?c ?ch ti?p th? tr?c ti?p c?a h? trong n?m d??ng l?ch tr??c. Chng t?i kh?ng chia s? th?ng tin c nhan v?i cc bn th? ba cho m?c ?ch ti?p th? tr?c ti?p c?a ring h?; Tuy nhin, c? dan California c th? h??ng cc yu c?u nh? v?y ??n Ashley Whitcher t?i PrivacyPolicy@cok9.com. C? dan California c ng??i dng ?? ??ng ky d?ch v? v d??i 18 tu?i ???c h??ng, theo lu?t California, ?? yu c?u v c ???c vi?c xa n?i dung v th?ng tin m chnh h? ??ng trn D?ch v?. B?n c th? yu c?u lo?i b? nh? v?y b?ng cch g?i email cho chng t?i t?i PrivacyPolicy@cok9.com.

Trong yu c?u c?a b?n, vui lng cung c?p m? t? v? ti li?u m b?n mu?n xa v th?ng tin ?? h?p ly ?? cho php chng t?i xc ??nh v? tr ti li?u v bao g?m tn, ??a ch? email v/ho?c tn ng??i dng trang web, n?m sinh, ??a ch? g?i th? (bao g?m c? thnh ph? , Bang v m? ZIP) v dng ch? ?? "Yu c?u lo?i b? California" ?? chng t?i c th? x? ly yu c?u c?a b?n. Xin l?u y r?ng yu c?u c?a b?n kh?ng ??m b?o lo?i b? hon ch?nh ho?c ton di?n cc ti li?u. V d?: cc ti li?u m b?n ?? ??ng c th? ???c ti b?n ho?c ??ng l?i b?i ng??i dng ho?c bn th? ba khc.

C? dan Lin minh chau ?u v tuan th? GDPR

Ng??i bi?n h? v cc ??i tc c?a n cam k?t lm cho cc d?ch v? c?a chng t?i c th? truy c?p vo cc trang web lin k?t c?a chng t?i cho t?t c? nh?ng ng??i n?m trong Khu v?c kinh t? chau ?u (EEA)/Lin minh chau ?u (EU). Chng t?i ?ang tch c?c th?c hi?n cc b??c ?? ??m b?o r?ng chng t?i c th? tuan th? Quy ??nh b?o v? d? li?u chung c?a Lin minh chau ?u (GDPR) cho khch truy c?p truy c?p trang c?a chng t?i ho?c s? d?ng cc d?ch v? c?a chng t?i t? EU.

  Ng??i bi?n h? ?? p d?ng cc chnh sch ny ??i v?i khch truy c?p vo cc trang web c?a chng t?i t? EU:
 • 1. Ng??i ?ng h? thu th?p d? li?u c nhan ?? gip chng t?i ?i?u ch?nh cc d?ch v? c?a mnh theo nhu c?u c?a b?n ?? chng t?i c th? cung c?p m?t d?ch v? t?t h?n v ???c c nhan ha h?n cho b?n. ?i?u ny bao g?m vi?c cung c?p qu?ng co v th?ng tin c nhan ha khc m?i khi b?n truy c?p trang web c?a chng t?i. Ng??i ?ng h? c?ng thu th?p d? li?u c nhan ?? chng t?i c th? t? v?n cho cc nh qu?ng co v cc bn th? ba khc v? ph?m vi ??a ly v nhan kh?u h?c c?a ??c gi?.
 • 2. D? li?u c nhan c?a b?n s? ???c l?u tr? v?i chng t?i mi?n l chng t?i c th? ch?n. B?n c quy?n ph?n ??i vi?c x? ly th?ng tin c?a mnh, yu c?u truy c?p vo th?ng tin c?a b?n, r?ng chng t?i s?a th?ng tin kh?ng chnh xc, yu c?u chng t?i hon thnh th?ng tin kh?ng ??y ??, chng t?i xa th?ng tin c?a b?n, r?ng chng t?i h?n ch? vi?c x? ly th?ng tin c?a b?n v nh?n m?t b?n sao th?ng tin c?a b?n.
 • 3. B?n c quy?n n?p ??n khi?u n?i v?i c? quan gim st nh? ???c ??nh ngh?a trong ?i?u 51 c?a GDPR. B?n kh?ng c ngh?a v? cung c?p d? li?u c nhan v kh?ng c hnh ph?t no cho vi?c b?n kh?ng cung c?p d? li?u c nhan.
 • 4. Cc quy?t ??nh t? ??ng khc nhau c th? x?y ra b?ng cch s? d?ng d? li?u c nhan c?a b?n, bao g?m x? ly v cung c?p m?t s? lo?i qu?ng co nh?t ??nh v ?i?u ch?nh tin t?c nh?t ??nh cho b?n d?a trn th?ng tin chng t?i nh?n ???c.
 • 5. B?n c quy?n rt l?i s? ??ng y c?a mnh kh?i cc ?i?u kho?n x? ly d? li?u c?a chng t?i b?t c? lc no. Vi?c b?n rt ti?n ??ng y kh?ng ?nh h??ng ??n tnh h?p php c?a vi?c x? ly d? li?u d?a trn s? ??ng y c?a b?n tr??c khi rt ti?n.
 • 6. ?? truy c?p cc d?ch v? c?a chng t?i, chng t?i yu c?u b?n ph?i t? 16 tu?i tr? ln. N?u b?n d??i 16 tu?i, vi?c b?n s? d?ng d?ch v? c?a chng t?i c ngh?a l kh? n?ng s? d?ng trang web ny c?a b?n ?? ???c m?t c nhan c trch nhi?m c?a cha m? ?y quy?n.
 • 7. B?ng cch truy c?p cc d?ch v? c?a chng t?i, b?n ??ng y x? ly t? ??ng d? li?u c nhan c?a b?n.

??i v?i cc cau h?i ho?c m?i quan tam lin quan ??n d? li?u c?a b?n ho?c th?c hi?n cc quy?n c?a b?n theo GDPR, vui lng lin h? v?i nhan vin b?o v? d? li?u ???c ch? ??nh c?a chng t?i:

Ashley Whitcher Bo ch Capital City / Ng??i ?ng h? 10705 ???ng Rieger. Baton Rouge, LA 70810 E-mail: PrivacyPolicy@cok9.com

?? bi?t thm email lin h? v th? m?c ?i?n tho?i, h?y truy c?p https://cok9.com/help/contact.

Tr? em d??i 13 tu?i

N?u b?n d??i 13 tu?i, ??ng g?i cho chng t?i b?t k? th?ng tin no v? b?n than mnh nh? tn, ??a ch? ho?c ??a ch? e-mail c?a b?n. B?n ch? c th? g?i cho chng t?i th?ng tin nh?n d?ng c nhan n?u cha m? b?n ?? xc minh cho chng t?i s? ??ng y c?a h? v?i vi?c thu th?p th?ng tin.

  B?i v chng t?i l m?t c?ng ty truy?n th?ng, m?t s? d?ch v? v n?i dung tr?c tuy?n c?a chng t?i c th? h?p d?n tr? em. B?i v chng t?i c? g?ng b?o v? quy?n ring t? c?a t?t c? ng??i dng d?ch v? c?a chng t?i, bao g?m c? tr? em, chng t?i n? l?c tuan th? ??o lu?t B?o v? Quy?n ring t? tr?c tuy?n c?a tr? em. Trang web c?a chng t?i:
 • Bao g?m th?ng tin lin l?c c?a chng t?i.
 • Gi?i thch cc lo?i th?ng tin c nhan chng t?i thu th?p v cch chng t?i s? d?ng n.
 • Gi?i thch th?c ti?n c?a chng t?i v? vi?c chia s? th?ng tin c nhan v?i cc bn th? ba.
 • Cho php cha m? ??ng y v?i vi?c thu th?p v s? d?ng th?ng tin c nhan c?a con ci h?, m kh?ng ??ng y ti?t l? cho bn th? ba.
 • Kh?ng ?i?u ki?n cho tr? tham gia vo m?t ho?t ??ng trn tr? cung c?p nhi?u th?ng tin c nhan h?n l c?n thi?t m?t cch h?p ly cho ho?t ??ng.
 • Cho php cha m? xem xt th?ng tin c?a con h?, ?? xa ho?c t? ch?i cho php b?t k? b? s?u t?p no ti?p theo, b?ng cch lin h? v?i chng t?i.

Chng t?i n? l?c ??c bi?t ?? khuy?n khch tr? em d??i 13 tu?i tham kh?o y ki?n ??c?a cha m? tr??c khi cung c?p b?t k? d? li?u c nhan no. Tuy nhin, chng t?i c?ng tin r?ng ph? huynh nn gim st cc ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a con ci h? v xem xt s? d?ng cc c?ng c? ki?m sot c?a cha m? t? cc d?ch v? tr?c tuy?n v cc nh s?n xu?t ph?n m?m gip cung c?p m?i tr??ng tr?c tuy?n than thi?n v?i tr? em. Nh?ng c?ng c? ny c?ng c th? ng?n tr? em ti?t l? tn, ??a ch? v th?ng tin c nhan khc tr?c tuy?n m kh?ng c?n s? cho php c?a cha m?. ?? bi?t thm th?ng tin v? cc c?ng c? ki?m sot c?a cha m?, vui lng tham kh?o https://cok9.com/_en/parents.

S? d?ng cc d?ch v? tin t?c AP

Trang web ny s? d?ng cc d?ch v? ???c cung c?p b?i AP News Registry. AP News Registry thu th?p th?ng tin s? d?ng n?i dung v c th? s? d?ng cookie k?t h?p v?i ho?t ??ng ny. ??c gi? ti?p t?c c?a b?n v? trang web v s? d?ng cc d?ch v? c ngh?a l b?n ch?p nh?n chnh sch b?o m?t c?a C? quan ??ng ky AP News. Vui lng tham kh?o Chnh sch b?o m?t c?a C? quan ??ng ky AP tin t?c ?? bi?t thm th?ng tin.

Tuan th? quy trnh php ly

Chng t?i c th? ti?t l? th?ng tin c nhan n?u chng t?i ho?c m?t trong nh?ng c?ng ty lin k?t c?a chng t?i ???c php lu?t yu c?u ph?i ti?t l? th?ng tin c nhan ho?c n?u chng t?i tin t??ng r?ng hnh ??ng ? l c?n thi?t ?? tuan th? lu?t php ho?c m?t s? quy trnh php ly, ?? b?o v? ho?c b?o v? cc quy?n c?a chng t?i v ti s?n, ?? b?o v? ch?ng l?m d?ng ho?c s? d?ng tri php cc d?ch v? c?a chng t?i ho?c ?? b?o v? an ton ho?c ti s?n c nhan c?a ng??i dng ho?c c?ng chng.

Trang web c?a cc c?ng ty lin k?t

Chng t?i ???c lin k?t v?i cc c?ng ty tr?c tuy?n khc, m?t s? trong ? c th??ng hi?u c?a chng t?i. Trang web c?a chng t?i c th? cung c?p lin k?t ??n cc bn th? ba khc nhau. Chnh sch b?o m?t c?a chng t?i kh?ng p d?ng cho cc trang web c?a cc c?ng ty ?, v v?y b?n nn tham kh?o t?ng trang web ? ?? c ???c th?ng tin v? chnh sch b?o m?t c?a h?. N?u b?n kh?ng th? tm th?y chnh sch b?o m?t trn b?t k? trang web no trong s? ny khi b?n ?? ??n trang web c?a h? th?ng qua lin k?t t? trang web c?a chng t?i, b?n nn lin h? tr?c ti?p v?i trang web ? ?? bi?t thm th?ng tin.

M?t l?u y cu?i cng:

Internet l m?t th? gi?i ?ang pht tri?n, c?ng nh? cc lu?t v quy ??nh lin quan ??n vi?c s? d?ng v l?u gi? d? li?u c nhan. Chng t?i c th? thay ??i chnh sch quy?n ring t? ny t?i m?t th?i ?i?m no ? trong t??ng lai ?? ph?n nh t?t nh?t cc chnh sch c?a ng??i ?ng h? v chng c?ng c th? thay ??i. Vi?c chng t?i s? d?ng th?ng tin ???c thu th?p trong khi chnh sch hi?n t?i c hi?u l?c s? ph h?p v?i chnh sch hi?n t?i, ngay c? khi sau ny chng t?i thay ??i chnh sch ?. Vui lng truy c?p trang ny b?t c? lc no ?? xem xt chnh sch b?o m?t hi?n t?i c?a chng t?i.