Addislamb.jpg

Addis Nola phục vụ thực phẩm của người Ethiopia ở New Orleans, bao gồm cả thịt cừu Tibs trên Bánh mì Injera.