Trung tâm tư pháp Orleans

Trung tâm tư pháp Orleans được hiển thị?Ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Một tù nhân khác đã bị đâm trong tuần này tại Trung tâm Tư pháp Giáo xứ Orleans, nhà chức trách xác nhận hôm thứ Sáu.

Năm người hiện đã bị thương trong Stabbings Trong vòng bốn tuần tại Trung tâm Tư pháp Giáo xứ Orleans, theo các nhà chức trách.

Bốn vụ đâm riêng biệt?xảy ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ Orleans.

Không có lời nói ngay lập tức về tình trạng của tù nhân đã bị đâm trong tuần này. Timothy David Ray với Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ Orleans cho biết họ đang chuẩn bị một báo cáo sự cố và sẽ phát hành nó vào cuối ngày.

Kiểm tra lại để biết thêm về câu chuyện đang phát triển này.

Nhà văn nhân viên John Simerman đã đóng góp cho câu chuyện này.

Carlie Kollath Wells là một phóng viên tin tức mới cok9.com và Times-Picayune.