Không .Graffiticleansweep_04.jpg

Richard Eric sơn trên graffiti quanh đường băng qua Đại lộ Carrollton ở New Orleans, La., Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2016. Chiến dịch quét sạch, được điều hành bởi Fred Radtke, đang thực hiện nhiệm vụ loại bỏ và ngăn chặn graffiti ở thành phố New Orleans với một Đội phản ứng và đường dây nóng graffiti.