Banksy '' Umbrella Girl 'nhận được sửa chữa và bảo vệ khẩn cấp.jpg

Bức tranh năm 2008 của Banksy được gọi là 'Cô gái ô' được dọn dẹp khẩn cấp sau khi được gắn thẻ.?