lụa polo

Bức ảnh năm 1996 của Otis Spears, 'Genius sáng tạo' là tác phẩm của Selwhyn 'Polo Silk' Terrell.?

.?