Túi an toàn của David Price có nghĩa là để giảm thiểu sự nhầm lẫn trong khi cảnh sát dừng lại.

Túi an toàn của David Price có nghĩa là để giảm thiểu sự nhầm lẫn trong các điểm dừng giao thông của cảnh sát