Xây dựng lại Lafitte một năm sau cơn bão Ida

Darrell Percle giữ cháu gái của mình Chanell, 7 tuổi, khi cô đùa giỡn với bà của mình, Corinne Percle, tại Habitat for Humanity Home for cặp vợ chồng ở Jean Lafitte vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022. Giúp 40 đến 60 gia đình mỗi năm sau khi cơn bão Ida đầm lầy khu vực.?