Bão Ike theo dõi

Bão Ike đã lên bờ ở cuối phía bắc của Đảo Galveston, Texas, vào ngày 13 tháng 9 năm 2008, như một cơn bão cấp 2. Nó yếu đi khi nó di chuyển vào đất liền trên khắp miền đông Texas, Arkansas và Thung lũng sông Mississippi nhưng vẫn đang bị gió bão vào Thung lũng sông Ohio và đến Canada.