Giai đoạn lõi hệ thống khởi động không gian

Giai đoạn cốt lõi đã hoàn thành cho hệ thống phóng không gian của NASA, tên lửa được tung ra khỏi tòa nhà 103 tại Cơ sở Hội đồng Michoud ở New Orleans vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, để chuẩn bị cho các thử nghiệm tại Trung tâm vũ trụ Stennis gần Bay St. Louis, Mississippi.?