Yakuza 9.jpeg

Ảnh nhân viên của Ian McN Khoa - Nhà Yakuza ở Metairie là một quán sushi nhỏ chuyên về cuộn tay và nigiri đương đại.