032322 Bản đồ Terrytown Rising Oaks

Cộng đồng Rising Oaks mới sẽ được xây dựng cách chợ thực phẩm Hồng Kông khoảng nửa dặm về phía nam ở Terrytown.