Rare New Orleans Banksy Painted được gắn thẻ .jpg

Taggers cắt xuyên qua một hàng rào nhựa để giải phóng một bức tranh năm 2008 của siêu sao nghệ thuật đường phố Banksy.?