Trong tám phút chiều thứ năm, bốn động cơ tên lửa RS-25 đã bắn lên tới 1,6 triệu pound đẩy xuống và ra bên cạnh thử nghiệm B-2 là giai đoạn cốt lõi cho chuyến bay đầu tiên của hệ thống phóng không gian của NASA đã được thử nghiệm tại NASA's Trung tâm vũ trụ Stennis vào thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021.