Coronavirus File Stock của thử nghiệm

Trong ngày 2 tháng 4 năm 2020 này, một bức ảnh tập tin một y tá giữ một lọ và một miếng gạc tại một trạm thử nghiệm coronavirus lái xe.?

Hội đồng Giáo xứ St. Bernard đột ngột hoãn cuộc họp hàng tháng vào thứ ba sau khi công bố một trong những thành viên của nó đã thử nghiệm dương tính với virus corona.

Giáo xứ đã không tiết lộ thành viên hội đồng nào đã ký hợp đồng với virus rất dễ lây lan và có khả năng gây chết người, mặc dù nó được gọi là 7 giờ tối. gặp gỡ để ngăn chặn nó lan rộng hơn nữa.

"Trong rất nhiều sự thận trọng và quan tâm đối với sức khỏe chung của công chúng, hành chính và các thành viên hội đồng khác, người ta đã quyết định hủy cuộc họp ngay lập tức", giáo xứ nói trong một tuyên bố bằng văn bản.

Cuộc họp đã được lên lịch lại vào thứ ba, ngày 21 tháng 7 lúc 3 giờ chiều.

Email Chad Calder tại ccalder@cok9.com.