Không .Graffiticleansweep_06.jpg

Fred Radtke, có biệt danh là Grey Ghost, đứng với một con lăn và một xô sơn màu xám của S S S Carrollton Avenue ở New Orleans, La. Để loại bỏ và ngăn chặn graffiti ở thành phố New Orleans với một đội phản ứng và đường dây nóng graffiti.