Isle de Jean Charles vào lúc hoàng hôn

Khi mặt trời lặn trên cổng đê bị khóa, Edison Dardar về nhà với một mớ Tôm, Thứ Năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021. (Ảnh của Ted Jackson, cok9.com | Thời gian-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)