2008: Nghệ thuật năm đã lưu New Orleans (bản sao)

Một ngày 27 tháng 10 năm 2008 cok9.com Báo cáo: Ghost Grey Ghost cuối cùng đã đi quá xa. Fred Radtke, người đã chiến đấu với một cuộc chiến nhiệt tình chống lại graffiti ở thành phố Lưỡi liềm từ năm 1997, đã được cấp giấy triệu tập cho thiệt hại hình sự đối với tài sản vào tối thứ Năm, theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New Orleans Bob Young, sau khi Radtke và các nhà hoạt động đồng nghiệp vẽ trên bức tranh tường mà bức tranh tường mà Bob đã được đặt trên một bức tường với sự cho phép của chủ sở hữu tài sản. Kết quả của vụ việc là Radtke và các nhà hoạt động chống graffiti khác được yêu cầu phải nhận quyền sở hữu tài sản để xóa bỏ bức tranh đường phố. Radtke sườn bắt giữ giảm xóa graffiti chăn. Vì vậy, làm thế nào mà Grey Ghost bắt giữ cứu New Orleans? Sự kết hợp giữa cảm hứng của Banksy, và bảo vệ các bức tranh tường được phép cho phép một kỷ nguyên mới của nghệ thuật đường phố tinh tế hơn, biểu cảm hơn ở New Orleans.