Xây dựng lại Lafitte một năm sau cơn bão Ida

Một tầng con được bảo đảm cho các phi công cấp biển tại Habitat for Humanity Home cho Corinne và Darrell Percle ở Jean Lafitte vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022. Bão Ida đầm lầy trong khu vực.?