Số Charliegabriel.adv.01.jpg

Nhạc sĩ Charlie Gabriel, 90 tuổi, chơi cờ với Giám đốc điều hành Hội trường bảo tồn Howard Lambert vào thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)