Yakuza 3.jpeg

Ảnh nhân viên của Ian McN Khoa - Đầu bếp Huy Phạm áp dụng một ngọn đuốc cho sò Nigiri tại nhà hàng mới Yakuza House ở Metairie.