Số Charliegabriel.adv.06.jpg

Nghệ sĩ saxophone và nghệ sĩ clarinet Charlie Gabriel nhìn thấy một bản sao vinyl của album năm 2022 '89' lần đầu tiên, trong một phòng sau của địa điểm Jazz New Orleans vào thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)