Yakuza 4.jpeg

Ảnh nhân viên của Ian McN Khoa - Rolls Hand, được thực hiện nhanh chóng với các giấy gói Nori, là chuyên ngành tại Nhà Yakuza ở Metairie. Cái này chứa đầy cá hồi, bơ và dầu ớt tỏi cay.