Hội trường Bienville, một hội trường cư trú có hàng ngàn sinh viên Đại học New Orleans trong gần bốn thập kỷ, cuối cùng đã bị phá hủy. Được xây dựng vào năm 1969, tòa nhà 8 tầng dọc theo Leon C. Simon, Tiến sĩ đã bị tổn thương bởi cơn bão Katrina và không bị các sinh viên chiếm đóng từ năm 2007, khi chúng được chuyển đến Hội trường Pontchartrain mới được xây dựng. Một trường hiến chương K-8 mới của Hynes-Uno sẽ được xây dựng trên địa điểm của Hội trường Bienville. Sau khi kết thúc, mẫu giáo thông qua giáo dục công cộng đại học sẽ có sẵn trong một khuôn viên duy nhất, bao gồm Hynes, trường trung học Benjamin Franklin và Đại học New Orleans. Dự án phá hủy, bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 với sự giảm bớt amiăng, dự kiến ??sẽ được hoàn thành vào mùa thu.?