Nhà phát minh David Price, chuẩn bị giao 15.000 túi an toàn cho Walmart (ảnh lịch sự David Price) .JPEG

Nhà phát minh David Price chuẩn bị cung cấp 15.000 túi an toàn cho Walmart (hình ảnh lịch sự David Price)?