Bỏ qua nội dung chính

Dự luật khí hậu đã được thông qua trong tháng này được ca ngợi một cách đúng đắn như một tin tuyệt vời cho tương lai của Louisiana và quốc gia. Điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu các chương trình để giảm lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch thúc đẩy mực nước biển tăng nhanh, sẽ nhấn chìm Coastal Co CO của chúng tôi

Ở lại

Nhân sự tại Sở Cảnh sát New Orleans rất ngắn đến nỗi phải mất trung bình 2 tiếng rưỡi để trả lời một cuộc gọi 911, một phân tích gần đây cho thấy. Một báo cáo khác đã ghi lại tỷ lệ đóng cửa thấp của bộ phận đối với các cuộc điều tra tội phạm tình dục và lưu ý T trễ