River Jan 2.JPG (bản sao)

Jan Risher trong một chuyến đi bè kéo dài một tuần xuống sông Salmon gần Clarkston, Washington.