John T. Scott

John T. Scott 'Gates Spirit,' 1994.?