Bỏ qua nội dung chính

việt nam ả rập xê út mấy giờ Về gambit

Gambit?

823 Camp Street, New Orleans, LA 70130
(504) 486-5900
Fax: (504) 483-3159
phản hồi@gambitweekly.com
?

Gambit cam kết tạo ra một môi trường làm việc coi trọng sự trung thực, tin tưởng, tôn trọng và làm việc nhóm với sự nhấn mạnh vào sự tham gia và vui vẻ của cộng đồng.

Bốn mươi mốt năm trước, số đầu tiên của Gambit đã được xuất bản. Ngày nay, các giấy tờ được phân phối mỗi tuần cho hơn 300 địa điểm trên khắp khu vực Metro New Orleans. Tờ báo thuộc sở hữu địa phương này là một trong những tuần thành công nhất trong cả nước, và là người nhận được nhiều giải thưởng hàng năm cho thành tích biên tập và thiết kế.

Nhân viên và người đóng góp Gambit

Nhà xuất bản
Jeanne Exnicios Foster

Biên tập

Biên tập viên
Biên tập viên chính trị
?
Biên tập viên Nghệ thuật & Giải trí
?
Các nhà văn nhân viên
Kaylee Poche
?
Đóng góp các nhà văn
Ian McN Khoa
?
Đóng góp nhiếp ảnh gia
Cheryl Gerber

SẢN XUẤT

Giám đốc dịch vụ sáng tạo
Dora Sison
?
Nhà thiết kế đồ họa
Maria Vidacovich Boué
Emma Veith
?
Điều phối viên trước nhấn
Jason Whittaker

QUẢNG CÁO

Giám đốc quảng cáo
Sandy Stein
(504) 483-3150 / sandys@gambitweekly.com


Đại diện bán hàng

Kelly Sonnier
(504) 483-3143 / kellys@gambitweekly.com

Charlie Thomas
(504) 636-7438 / cthomas@gambitweekly.com

?
Điều phối viên bán hàng và tiếp thị
Abigail Scorsone
?

?

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Yêu cầu thanh toán: (225) 388-0185

Trợ lý hành chính
Linda Lachin